Traceerbaarheid - tussen wet en uitvoering

31-10-2017

Binnen organisaties worden besluiten genomen op basis van werkinstructies en bedrijfsregels, die hun bron vaak hebben in wet- en regelgeving. Om de rechtmatigheid van een besluit vast te stellen, is het daarom van belang om te kunnen traceren naar de oorsprong. Ook om vast te stellen of regels worden nageleefd (regulatory compliance) is traceerbaarheid essentieel.

In veel tools  worden vaak verwijzingen (hyperlinks) opgenomen om de bron te duiden, dit geeft slechts een eendimensionaal beeld. Binnen Visuall is het mogelijk om de traceerbaarheid vanuit twee kanten in te richten (van  bron naar gevolg, en andersom).

Binnen Visuall is het mogelijk om meerdere koppelingen te maken tussen aandachtsgebieden als wet- en regelgeving, bedrijfsregels en werkinstructies. Waarna vanuit ieder aandachtsgebied de in- en output bekeken kan worden, hier door is de traceerbaarheid van begin tot eind altijd inzichtelijk. Naast bovengenoemd voordeel wordt het maken van impactanalyses (“waar word ik geraakt als dit artikel uit de wet straks wijzigt?) ook eenvoudig. Zeker in combinatie met onze functie tijdreizen, die  het mogelijk maakt om te zien hoe een model in de tijd verandert.

Kortom, Visuall biedt door middel van de koppelfunctie de mogelijkheid om de traceerbaarheid te waarborgen. Dankzij de geavanceerde importfunctie is het mogelijk om met één druk op de knop onder andere wet- en regelgeving te importeren vanuit wetten.nl. Geïmporteerde wetgeving is hierna te gebruiken om mee te koppelen met bedrijfsregels en werkinstructie.

Media

Terug naar boven