Aanbestedingswet op Zak

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) is het kennisnetwerk voor inkoop- en supply management en biedt erkende opleidingen voor inkoopprofessionals aan. Deelnemers komen tijdens de opleidingen in aanraking met de complexe wet- en regelgeving. Het idee ontstond om door middel van een digitaal naslagwerk meer uitleg en duiding mee te geven aan de deelnemers. Dit door raadpleegmogelijkheden aan te bieden, wanneer zij meer inzicht willen in de van toepassing zijnde wetten en regels.

Op basis van de Juris methode zijn de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit geanalyseerd en beschreven in begrijpelijke taal. Deze analyses zijn in Visuall verwerkt tot Legal Objects©. Deze Legal Objects© zijn vervolgens gerelateerd aan de onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen. Hierdoor wordt de samenhang tussen de verschillende onderwerpen inzichtelijk en is de herkomst herleidbaar naar de wettelijke bron.  Onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld, zoals gunningscriteria, kunnen eenvoudig geraadpleegd worden. De analyse omtrent de gunningscriteria regels worden dan getoond evenals de wetsartikelen.

Het resultaat, het ‘Zakboek Aanbestedingswet’, geeft de deelnemers inzicht in de wet- en regelgeving zowel tijdens de opleiding, als het dagelijks werk.  Visuall Mobile maakt het bovendien mogelijk het Zakboek overal en te allen tijde te raadplegen.

Terug naar boven