Inkoopprocessen op orde

Een overheids-inkooporganisatie moest haar dienstverlening optimaliseren. Er werden veel processen uitgevoerd die buiten de taakstelling vielen. Hierdoor kwam de uitvoering van de belangrijkste processen in het gedrang. Daarnaast konden niet alle klantwensen goed worden ingepast.

Visuall is ingezet om de bestaande processen te visualiseren en optimaliseren. Daarnaast zijn ook de eisen uit de wet- en regelgeving gemodelleerd en gevisualiseerd. Door deze twee visualisaties naast elkaar te leggen en een fit-gap analyse uit te voeren kreeg men inzicht wat de wettelijk vereiste kern van processen is.

De visualisaties lieten de betrokkenen in één oogopslag zien op welke aspecten verbetering kon worden aangebracht. Hierna is gestart met het ontwerpen, beschrijven en optimaliseren van de ontbrekende processen.

Terug naar boven