Voorwaarden

Bestelt u uw abonnement online, hieronder kunt u de gebruiksvoorwaarden (Terms of Use) downloaden.

Bent u consument? Dan heeft u daarnaast het recht om binnen veertien dagen en zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen gerekend vanaf het moment van bestellen.  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons voor het verstrijken van deze termijn van 14 dagen schriftelijk te informeren via [email protected] vermeld daarbij duidelijk uw naam en besteldatum.

Gevolgen van de herroeping
Indien u de overeenkomst herroept zullen wij u de betaling die wij van u hebben ontvangen terug betalen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalwijze als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft voldaan, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. Verder vervalt uw toegang tot de kennisomgeving per direct.

Downloads

Terug naar boven