Maatwerk wettenbank

Een overheidsorganisatie was bezig met het uitwerken van een nieuw beleid dat in het kader van een stelselherziening in andere wetgeving moest worden verwerkt. Daarvoor had het projectteam de bestaande regels vertaald naar een lijst met onderwerpen en uitgangspunten  om nader uit te werken.

Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen merkte het projectteam dat het voor hen lastig was om het overzicht en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen te overzien. Om die reden gebruikte het projectteam Visuall. Op deze wijze kon op een effectieve manier niet alleen alle relevante informatie van de verschillende onderwerpen worden gestructureerd en beheerd, maar kon het ook in een kennisbank worden opgenomen.  

De Visuall kennisbank gaf onder meer inzicht aan het projectteam welke instrumenten, beleidskaders en andere nationale en internationale wetgeving van belang waren  bij de herziening van de bodemwetgeving.

Terug naar boven