Implementeren BRO

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratiesysteem met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit. Een basisregistratie brengt voor een bestuursorgaan vier wettelijke plichten met zich mee;  de aanlever-, gebruiks-, meld- en onderzoeksplicht. Deze plichten kunnen daarmee grote impact hebben voor de bedrijfsvoering. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal gegevens en modellen over de bodem en ondergrond bevatten.

Om Rijkswaterstaat (RWS) voor te bereiden op de implementatie van deze basisregistratie en de nieuwe wettelijke eisen is Visuall ingezet. Op basis van de Juris methode is  de wet vertaald naar een begrijpelijk model. De visualisatie is ingezet om samen met medewerkers te de impact te bepalen. Welke ook is vastgelegd in Visuall.

Door de directe koppeling te leggen tussen wettelijke eisen, inhoud van de basisregistratie en uitvoeringsprocessen is in één oogopslag helder waar de BRO impact heeft. Ook risico’s en beheersmaatregelen zijn op deze wijze in beeld gebracht. Met behulp van de kennisbank is de informatie beschikbaar  voor alle RWS-medewerkers.

Terug naar boven