Regelscenario’s in kaart

Rijkswaterstaat (RWS) en Highways England (HE) willen efficiënter en flexibeler kunnen werken in hun wegverkeerscentrales. Voorafgaand aan het inrichten van het  systeem voor verkeersmanagement is Visuall toegepast om inzicht te krijgen in de vast te leggen regelscenario’s (bijv. omleidingsroutes).

Het nieuwe verkeersmanagementsysteem zal RWS en HE onder andere ondersteunen bij de inzet van omleidingsroutes. De inzet van zo’n omleidingsroute kan vele aanleidingen hebben, denk aan wegwerkzaamheden, een ongeval of drukte vanwege een evenement. Het nieuwe systeem biedt de mogelijkheid om met een druk op de knop een scenario, zoals een omleiding, in gang te zetten.  
Om daar te komen was inzicht nodig zowel in het aantal als de inhoud van de huidige scenario’s. In Visuall zijn deze in kaart gebracht, geordend en  gestructureerd vastgelegd.  Ook zijn de eigenschappen van de scenario’s (locatie, keuzepunten, voorwaarden, instrumenten, et cetera) gestructureerd vastgelegd.

Met het inzicht in de scenario’s heeft RWS nu beter voor ogen welke zaken belangrijk zijn bij het configureren van het nieuwe systeem, wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de regio’s en hoe er vooraf kan worden ontdubbeld. Lees meer in het uitgebreide artikel, of op de site van Rijkswaterstaat zelf: https://www.rijkswaterstaat.nl/en/mobility/projects/charm-programme

Downloads

Terug naar boven