Module Analytics

Met de Module Analytics beschikt u over een krachtig middel om de waarde van uw modellen te maximaliseren. U kunt op een efficiënte en effectieve manier de gegevens vertalen naar managementinformatie door berekeningen uit te voeren op selecties. Veel velden in Visuall bevatten op zichzelf staande gegevens, zoals bijvoorbeeld de naam van een organisatieonderdeel.

Sommige gegevens zijn echter dynamisch van aard, doordat ze afhankelijk zijn van andere gegevens uit het model. Wanneer bijvoorbeeld de kans of impact van een risico wijzigt, beïnvloedt dit de risicoscore (=kans x impact). Om handwerk te voorkomen kan Visuall dit soort gevolgtrekkingen uit handen nemen. De uitkomst van berekeningen kunnen in een dashboard worden getoond. De uitkomst kan een enkele waarde zijn, of een lijst  van  gegevens  en  de  uitkomst  kan  als  tekst  of  grafisch  weergegeven  worden, bijvoorbeeld als taartdiagram. Met Analytics krijgt u tevens toegang tot de Lean Six Sigma rapportage om processen door te rekenen. Het rapport geeft u alle relevante informatie zoals doorlooptijden en benodigde inzet (in fte) voor het maken van een product of het leveren van een dienst.

   
Terug naar boven