Module Wet- en Regelgeving

Regels zijn een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Denk aan wet- en regelgeving of andere (juridische) bronnen en uw organisatie. Om wendbaar te zijn is het van belang om de verbanden tussen regels en uw producten, diensten en processen inzichtelijk te maken. Dit kan zijn om inzicht te krijgen in de eisen die regels stellen aan de processen of medewerkers binnen uw organisatie. Of om inzicht te krijgen in de impact van wetswijzigingen, compliance te borgen et cetera.

De Module wet- en regelgeving ondersteunt u bij maken van een model op basis van de Juris-methodologie©. U kunt Nederlandse, Britse, Deense en Europese wetgeving importeren en vervolgens deze regelgeving vertalen naar bedrijfsregels. In combinatie met de module Tijdreizen kunt u de verandering van wet- en regelgeving beheren.

Een Visuall-model kan worden geëxporteerd naar een ‘Rule-engine’. U kunt importeren en exporteren naar Oracle Policy Automation (OPA).

 

     
Terug naar boven