Strategisch regelbeheer

 

 

 

Worstelt u met de overvloed aan wetgeving en beleid? Of met de complexiteit hiervan en het verschaffen van consistente  input, antwoorden en adviezen? Wilt u dereguleren of de administratieve lasten voor de burger verminderen?

Visuall Modeller helpt u bij het vertalen van de juridische wereld naar één die ook voor niet-juristen inzichtelijk is. Niet alleen gaat het om taalgebruik en begrippen, maar juist ook om structuur en relaties. Daarmee krijgt iedereen inzicht in de juridische puzzel. Met een visualisatie ziet u precies op wie regels en processen van toepassing zijn. Men kan regels relateren aan rollen, producten, diensten, processen, ICT, etc. De oplossing is volledig bi-directioneel. Dit betekent onder meer dat niet alleen te zien is welke rollen in de organisatie worden geraakt door een regel, maar je ook kan bekijken welke regels gelden voor een bepaalde rol. De traceerbaarheid is hiermee geborgd.

Zodra de puzzel compleet is, kan Visuall worden ingezet voor het verschaffen van direct en consistent advies of ter ondersteuning aan medewerkers. U kunt het model gebruiken als input voor strategische kwesties zoals kwaliteitsverbetering, deregulering en vermindering van administratieve lasten. Maar natuurlijk ook als implementatieonafhankelijke bron van regels ten behoeve van automatisering.

 

Media

Terug naar boven