IT-processen onder controle

Een grote ICT-organisatie had de opdracht de (ITIL) processen op orde te brengen in het kader van de AO/IC. Met Visuall zijn de processen in kaart gebracht, waardoor de ontbrekende en onvolledige processen zichtbaar zijn geworden. Daarna is gestart met ontwerpen en beschrijven van de ontbrekende processen. De bestaande processen zijn geoptimaliseerd.

Door het in kaart brengen van de samenhang tussen processen, producten, mensen en systemen met Visuall is de impact die de verbeteringsslag van de processen op de organisatie heeft, helder geworden. Met dit inzicht zijn gerichte adviezen gegeven om de uitvoering effectief en efficiënt te laten verlopen. Hierdoor kon de implementatie effectief uitgevoerd worden. Mensen herkenden zichzelf in de visualisatie waardoor betrokkenheid op de werkvloer ontstond.

Terug naar boven