NEVI biedt samen met Visuall een online tool aan ‘Zakboek Aanbestedingswet’: voor inzicht, overzicht en controle.

16-04-2019

NEVI heeft haar krachten gebundeld met Visuall. Doel van de samenwerking is om professionals die betrokken zijn bij het aanbestedingsproces meer inzicht, overzicht en controle te bieden als het gaat om het toepassen van de Aanbestedingswet (Aw) en de Gids proportionaliteit. Met “Zakboek Aw” krijgen professionals in de publieke sector een online tool beschikbaar die de Aanbestedingswet in begrijpelijke (niet juridisch) taal duidt en uitlegt. Het uitschrijven van (Europese) aanbestedingen wordt hiermee vereenvoudigd.

Gids Proportionaliteit

De Aw en daaraan gerelateerde regels (o.a. Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit) zijn complex om toe te passen en vaak lastig te vertalen in een klantvriendelijke werkwijze. Het niet naleven van deze regels kan echter vervelende juridische consequenties voor publieke organisaties hebben. “Het zakboek Aw” biedt hier uitkomst voor professionals betrokken bij het aanbestedingsproces. 

In deze tool is de Aw geanalyseerd en vertaald in heldere stappen waarin o.a. de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit zijn geïntegreerd. Je kunt de Aw hiermee stap voor stap toepassen doordat er een relatie is gelegd tussen de aanbestedingspraktijk en de geldende wet- en regelgeving.

Terug naar boven